ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه 9 صبح تا 9 شب

شماره تماس

193 876 3 0912

ایمیل

farzadshirpour07@gmail.com

Image

ارزیابی سازه و بهسازی لرزه ای

+

توسط : ادمین سایت

در :

ارزیابی سازه و ساختمان

Image

اسکن بتن و میلگرد

+

توسط : ادمین سایت

در :

اسکن بتن و میلگرد

Image

صدور تاییدیه استحکام بنا

+

توسط : ادمین سایت

در :

صدور تاییدیه استحکام بنا

Image

مقاوم سازی ساختمان

+

توسط : ادمین سایت

در :

مشاوره طراح و  مجری مقاوم سازی ساختمان و سازه

Image

طراحی سازه های شهری

+

توسط : ادمین سایت

در :

طراحی و نظارت عالیه سازه های شهری

Image

طراحی سازه

+

توسط : ادمین سایت

در :

مشاوره و طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی

سوال بپرسید?