ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه 9 صبح تا 9 شب

شماره تماس

193 876 3 0912

ایمیل

farzadshirpour07@gmail.com

مشاوره و طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی

طراحی سازه

+

طراحی و نظارت عالیه سازه های شهری

طراحی سازه های شهری

+

مشاوره طراح و  مجری مقاوم سازی ساختمان و سازه

مقاوم سازی ساختمان

+

صدور تاییدیه استحکام بنا

صدور تاییدیه استحکام بنا

+

اسکن بتن و میلگرد

اسکن بتن و میلگرد

+

ارزیابی سازه و ساختمان

ارزیابی سازه و بهسازی لرزه ای

+
سوال بپرسید?